Call US (+66)2-330-9788

Home » ARIORES

ARIORES

ARIORES คือ อุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถยับยั้งการเสื่อมสภาพของท่อ ช่วยในการกำจัดสนิมเหล็ก ตะกรัน ภายในท่อโดยไม่ใช้สารเคมี สามารถใช้ได้กับท่อได้ทุกชนิด เช่น ท่อเหล็ก สแตนเลส PVC PE เป็นต้น สามารถใช้ได้กับระบบน้ำทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็น ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน ระบบน้ำหล่อเย็น ระบบน้ำประปา เป็นต้นเมื่อนำไปติดเข้ากับท่อ จะช่วยลดคราบสนิม ตะกรัน ที่ติดอยู่ ช่วยยืดวงรอบในการซ่อมบำรุงต่อไป และช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายลงอย่างมากเมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง
ARIORES เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและทดลองพิสูจน์ซ้ำไปมาหลายครั้งตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมาเป็นผลิตภัณฑ์ จดทะเบียนสิทธิบัตรหนึ่งเดียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ได้ทำการขยายธุรกิจมาเปิดดำเนินการที่ประเทศไทยและยังพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ทางด้านแม่เหล็กไฟฟ้าต่อการกำจัดสิ่งสกปรกที่เกาะติดภายในท่อให้หลุดลอกออก

Ariores

 

 

 


Rustประสิทธิภาพและประโยชน์ของอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า ARIORES

  • ป้องกันและกำจัดสนิม, ตะกรันและซิลิกาภายในท่อน้ำโดยการเปลี่ยนจากสนิมแดงที่มีฤทธิ์กัดกร่อนท่อ ทำให้ท่อรั่วท่อซึม กลายเป็น สนิมดำ ซึ่งสนิมดำจะช่วยยืดอายุการใช้งานของท่อให้ได้นานยิ่งขึ้นด้วย
  • ช่วยยืดอายุการใช้งานของท่อน้ำให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น
    กำจัดและป้องกันการสะสมของคราบสกปรกในระบบระบายความร้อน, ระบบน้ำหล่อเย็นและอุปกรณ์หล่อลื่นโดยทำปฏิกิริยาจากผลึกปลายแหลม ให้กลายเป็นผลึกหกเหลี่ยม ทำให้ไม่สามารถยึดติดหรือเกิดการสะสมภายในระบบท่อ
  • ประหยัดพลังงานและยังง่ายในการดูแลรักษา ประหยัดค่าน้ำ ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง หรือเปลี่ยนท่อ ค่าไฟประมาณ 300-900 บาท/ปี
  • ลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย
  • รักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้สารเคมี พนักงานไม่ต้องสัมผัสกับสารเคมี

 

 

 


Magnetic field 

หลักการของ

เส้นแรงแม่เหล็กจะถูกสร้างขึ้นด้วยส่วนสร้างสนามแม่เหล็กโดยทำแนวตั้งฉากกับแนวท่อและส่วนสร้างสนามไฟฟ้าจะปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆเข้าไปในท่อ ซึ่งจะทำให้เกิดแรง Lorenz (F=qVB) ขึ้นตามหลักการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้าของไมเคิล ฟาราเดย์ เมื่อของเหลววิ่งผ่านเส้นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้น จะทำให้อิเล็กตรอนของคราบสกปรกที่ยึดเกาะอยู่หลุดลอกออกมา โดยอาศัยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้านี้จะช่วยกำจัดและป้องกันการเกิดคราบสนิม ตะกรันต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 


Ariores-install

การติดตั้ง ARIORES

ARIORES สามารถติดตั้งด้วยการครอบยึดที่ผนังด้านนอกของท่อได้เลย โดยไม่ต้องมีการตัดหรือเจาะท่อใดๆทั้งสิ้น  ทั้งนี้ ARIORES ยังสามารถติดตั้งได้หลากหลายรูปแบบตามสภาพแวดล้อมหรือโครงสร้างอาคารตามความเหมาะสมทั้งยังสามารถติดตั้งลงบนท่อได้ทุกชนิดของท่ออีกด้วย
โดยเบื้องต้นจะมีการนำน้ำในระบบไปตรวจวัดค่าเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนติดตั้ง ที่ศูนย์วิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อดูว่ามีค่าไหนเกินมาตรฐานบ้าง ซึ่งในส่วนนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และเมื่อติดตั้งแล้วก็จะมีการนำน้ำไปตรวจวัดค่าหลังการติดตั้งทุกๆ3เดือน เพื่อติดตามผล

Comments are closed.