Call US (+66)2-330-9788

YOUR BEST PARTNER

ด้วยวิวัฒนาการที่ล้ำหน้าและมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดหยั่งเพื่อที่จะแข่งขันกันในโลกของธุรกิจอุตสาหกรรม ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อธุรกิจของลูกค้า BPI ASIA CO., LTD. จึงขอนำเสนอสินค้าและบริการที่จะคอยสนับสนุนให้กับการผลิตของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมในด้าน ฮาร์ดดิสก์, ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์, ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์, สถานพยาบาล เป็นต้น BPI ASIA CO., LTD. มีสินค้าและบริการหลากหลายด้าน เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีทั้งชนิด ขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีการฉีด (Injection) และขึ้นรูปด้วยระบบความร้อน (Thermoforming) , เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์, เครื่องป้องกันและกำจัดสนิมภายในท่อ (ARIORES), ชิ้นงานโลหะขึ้นรูปแบบต่างๆ (OEM Parts) เป็นต้น

Feature image
ผลิตภัณฑ์รวมไปถึงการให้บริการด้านอุตสาหกรรม สำหรับฮาร์ดดิสก์ และ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์

เรามีบริการด้านต่างๆ เช่น การขึ้นรูปพลาสติกด้วยกรรมวิธีการฉีด,ขึ้นรูปพลาสติกด้วยระบบความร้อน

Feature image
ผลิตภัณฑ์รวมไปถึงการให้บริการด้านอุตสาหกรรม การผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วน สำหรับกลุ่มผู้ผลิตยานยนต์

เรามีบริการด้านต่างๆ เช่น งานหล่อแบบต่างๆ งานกลึง งานปั้มขึ้นรูปเย็น, ร้อน งานขึ้นรูปด้วยผงโลหะ

Feature image
ผลิตภัณฑ์รวมไปถึงการให้บริการด้าน เครื่องมือ, อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ARIORES เป็นอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของท่อน้ำจากคราบสนิมและคราบสกปรกโดยไม่ใช้สารเคมี

Feature image
ผลิตภัณฑ์รวมถึงการให้บริการด้าน เครื่องมือ, อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในสถานพยาบาล

เรามีเครื่องมือ, อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้วัสดุในการผลิตและมีขนาดได้มาตรฐาน เช่น ถ้วยยา, ชามรูปไต เป็นต้น

ข้อความของเรา